[mk_page_section bg_image=”https://www.tensaii.com/wp-content/uploads/2018/09/bla-backgrund-berg.jpg” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” min_height=”600″ js_vertical_centered=”true” margin_bottom=”30″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_fancy_title tag_name=”h1″ color=”#ffffff” size=”116″ force_font_size=”true” size_tablet=”70″ font_weight=”bold” txt_transform=”capitalize” font_family=”none” align=”center”]

Hållbarhet 2020

[/mk_fancy_title][/vc_column][/mk_page_section][vc_row][vc_column][mk_table]

Vi driver och utvecklar vårt företag på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

Vi fokuserar på de frågor som har störst påverkan och där vi kan göra mest skillnad.

Vårt hållbarhetsarbete bygger på den djupa insikten att det är tillsammans vi gör skillnad på riktigt!

Innovation & impact

Samhällsansvar & partnerskap

Hållbar affärsutveckling

Attraktiv arbetsplats

Tensaii AB startades med målet att skapa ett bättre samhälle. Med vår kompetens, förmåga att inspirera och driva meningsfulla idéer till succéer vill vi bidra till förändringar som är varaktiga, med andra ord; impact! Vi drivs av att skapa ett inkluderande och jämlikt samhälle där alla har samma möjligheter att fullfölja sina drömmar. Vårt varumärke Impact Tech® är synonymt med vårt arbetssätt att driva transformation och innovation som bidrar till hållbar utveckling.

Under 2020 avslutades Projekt CMRA vars syfte var att ta fram ett kollaborativt mixedreality-hjälpmedel för ungdomar med autism för att öva på olika utmanande situationer i en simulerad miljö. Hjälpmedlet vi utvecklat bidrar till att målgruppen blir mer självständig och kan delta i vardagliga aktiviteter kopplade till såväl arbetsliv och skola som idrott och fritid.

Tensaii AB’s verksamhet präglas av uppfattningen att alla människor har och ska tillförsäkras lika värde oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning eller sexuell läggning. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid rekryteringar.  Vi drivs av att skapa ett inkluderande och jämlikt samhälle där alla har samma möjligheter att fullfölja sina drömmar.

Vi har under året erbjudit sex personer plats i vårt arbetspraktikprogram. Syftet med programmet är att individer ska ges möjlighet att växa och utvecklas vår ordinarie verksamhet. Genom vårt program har människor sedan starten 2016 gått vidare till anställningar och studier men även bidragit till Tensaiis utveckling. Tillsammans har vi delat ett ömsesidigt lärande, blivit dörröppnare för varandra, blivit bättre på att vara inkluderande och utvecklats på ett personligt plan, Win-win-win för samhälle, individ och företag!

Vår långsiktiga målsättning är att utöka vårt nätverk av likasinnade företag och organisationer med starka värderingar. Detta är strategiskt viktigt för företagets lönsamhet över tid. Vi deltar gärna i föreläsningar och meet-up där vi kan knyta kontakter och sprida kunskap om hållbarhet, samhällsnytta och inkludering. Under året har vi föreläst om inkluderande innovation, social innovation och digital lönsamhet.

Vi hjälper små och stora företag att bemöta problem och utmaningar. Vi guidar våra kunder till den bästa lösningen utifrån affärsmål och behov. Vi accelererar våra kunders visioner om en bättre värld!

2020 har präglats av omställning för samhället i allmänhet och mindre företag i synnerhet. Genom Sveriges regioners omställningscheckar har vi hjälpt åtta företag att ställa om sina verksamheter till digitala lösningar så som coachingverktyg, digitala presentationer och framträdanden, digitala uppföljningsverktyg, processtöd mm. Vi har stöttat genom hela resan från information och ansökningshandlingar till färdiga tekniska lösningar. Med vårt arbetssätt har vi skapat mervärden för våra kunder genom att sammanlänka företag och deras erbjudanden med varandra.

Tensaii AB är ett värderingsdrivet företag och varumärke. Alla i företaget värnar om detta genom att utgå från våra värderingar och driva impact som arbetssätt. Vi vill vara människocentrerade genom att värna om våra anställda och att de ska kunna hantera livspusslet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, varierad arbetslokalisering genom distansarbete och anpassade arbetstider som ett led i att bibehålla hög professionalitet och kvalitet.

Geniala tillsammans är vårt koncept för kompetensutveckling där vi hjälper varandra med våra olika uppdrag. Buzz-News är vårt forum för att dela erfarenheter och kompetenser inom olika områden. Retrospective är forumet där vi månatligen reflekterar över alternativa genomföranden.

Mål 2021

Vi har en vision att minska andelen underkonsulter och öka andelen partners i gemensamma uppdrag. Syftet är att skapa erbjudanden med högre mervärde.

-Skapa minst ett erbjudande som bygger på partnerskap och impact tillsammans med en uppdragsgivare.

-Tillsammans med en ny samarbetspart skapa finansiering för att förfina och vidareutveckla plattformen CMRA.

Mål 2021

Fler ska vilja associeras med oss och våra värderingar. Målet är att bygga nätverk och partnerskap samt att utveckla gemensamma produkter med tio olika aktörer.

-Vi ska utöka vårt nätverk med minst två nya aktörer.

Mål 2021

Omvärldsbevakning och kunskapsspridning är en viktig del av vår affärsstrategi. Våra insikter är tydligt kopplade till vår affär.

-Intressentdialogerna ska utökas med två hållbarhetsfrågor.

-Vi ska erbjuda minst en föreläsning pro bono om säkerhet på nätet till en målgrupp som riskerar att vara särskilt utsatt.

Mål 2021

Vi ska fortsätta att utveckla distansledarskapet och distansarbetsplatsen för att vara i fas med det nya normala.

– Ta fram en modell för introduktion av nya medarbetare.

– Färdigställa ett verktyg för tidrapportering och uppföljning.

Återbruka kunskap:

-Genomföra minst en workshop och utarbeta en processmodell för vanligt förekommande uppdrag.

Vårt bidrag till FN:s globala mål:

Mål 9 och 10.

Vårt bidrag till FN:s globala mål:

Mål 10 och 17

Vårt bidrag till FN:s globala mål:

Mål 8

Vårt bidrag till FN:s globala mål:

Mål 8

    

[/mk_table][/vc_column][/vc_row]