Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

 

Introduktion

Tensaii.com (“Tensaii.com”) vill hantera din personliga information på ett lagligt, rättvist och säkert sätt. Nedan hittar du information om hur vi hanterar personlig information som vi samlar in från användare av våra webbplatser, inklusive de som besöker våra webbplatser samt de som anmäler sig till nyhetsbrev och meddelanden på annat sätt (hädanefter kallad “Användare”), leverantörer (leverantörer av Produkterna och De tjänster vi presenterar och gör tillgängliga för Användare), partners och andra som använder våra tjänster (“Användare”).

Tensaii.com är ansvarig för behandlingen av personuppgifter från Användare.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter.

 

Personuppgifter som samlas in och behandlas

 

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​information för att kunna skapa en prenumerantrelation och för att kunna ge dig tillgång till kampanjer, nya avtal och information om nya erbjudanden eller annan information om våra tjänster och aktiviteter, samt för att kunna svara på förfrågningar från användare, kunder och andra. Vi samlar även in information i samband med våra avtal med Leverantörer och andra partners. I detta sammanhang kan vi komma att behandla följande personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, samt annan information som lämnas i samband med förfrågningar till oss eller som är nödvändiga för att följa upp förfrågningar och/eller utföra aktiviteter eller tjänster.

 

Syftet med att erhålla namn är att kunna personifiera vår dialog och marknadsföring med och mot Användaren, samt att kunna annonsera om Användaren vinner tävlingar vi genomför i samarbete med våra partners. Vi och våra partners kan inte leverera priser till Användaren om vi inte vet vem du är, och det är således nödvändigt för avtalet.

Syftet med mejladressen är att kommunicera både kampanjer, erbjudanden och reor samt att informera om priser i tävlingar. Det är alltså nödvändigt för att kunna leverera tjänsten och uppfylla avtalet när du 1) är registrerad för vårt nyhetsbrev eller 2) vinner tävlingar. Allt samtycke du ger oss är kopplat till den angivna e-postadressen och vi skickar relevant marknadsföring om avtal, erbjudanden, tjänster och produkter med Leverantörer.

 

Syftet med att erhålla Användarnas telefonnummer är att verifiera att vi har rätt till Användare som vunnit tävlingar. Det är alltså nödvändigt för avtalet. Den fungerar också som en ytterligare kommunikationskanal, samt för att kunna marknadsföra med relevant information, antingen via Tensaii.com eller tredje part som leverantörer.

I allmänhet kommer vi att använda personuppgifter såsom namn, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer för att upprätta en kund- och/eller abonnentrelation med nödvändiga detaljer för att kunna leverera tjänsten, inklusive relevanta erbjudanden för tjänster, produkter och avtal.

 

 

 

 

 

Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men om vi inte får den nödvändiga informationen kanske vi inte kan erbjuda dig våra tjänster eller ge tillfredsställande svar på frågor och förfrågningar.

 

Vi använder cookies på våra webbplatser. Cookies används främst för att mäta trafik, förbättra innehåll och optimera våra tjänster. Se en översikt över cookies vi använder här.

Vi använder cookies från tredje part såsom mät- och analysmjukvara samt sociala medier. När du besöker våra sidor i sociala medier samlar respektive mediekanaler in personuppgifter som används för att sammanställa statistik. Tensaii.com har inte tillgång till specifik personlig information som samlas in, men vi har tillgång till aggregerad och anonymiserad statistik sammanställd av den sociala mediekanalen. Vissa av dessa tredje parter är utanför EU.

 

Vi behandlar inte personuppgifter i marknadsföringssyfte såvida vi inte har inhämtat samtycke till detta, eller det finns en befintlig kundrelation. Du kan när som helst förklara att du inte längre vill ta emot marknadskommunikation genom att skicka ett e-postmeddelande till post@tensaii.com eller avregistrera dig via länken i vårt nyhetsbrev.

 

Användning av databehandlare

 

Databehandlare för personuppgifterna är PRO ISP AS. Deras fullständiga databehandlaravtal finns här: https://www.proisp.no/databehandleravtale/. I vissa fall kommer vi att överföra personuppgifter till våra partners och leverantörer, såsom IT-leverantörer, nyhetsbrevsutgivare, marknadsföringsföretag, leverantörer av kundnöjdhetsundersökningar och liknande. De verktyg vi använder för sådan kommunikation kan variera beroende på syfte, men som huvudregel kommer det att vara e-postsystemet Mailchimp. Mailchimp kommer i dessa fall att vara databehandlare, och deras fullständiga databehandlaravtal finns här: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/. Alla mottagare av personuppgifter som vi behandlar behandlar personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.

 

 

Utlämnande av personlig information

Vi kommer även att kunna lämna ut din information till extern tredje part om den krävs eller ingår som en del av den tjänst vi ska tillhandahålla dig. Det kan till exempel vara offentliga myndigheter som polis, skattemyndigheter, domstolar eller andra med berättigade anspråk. Vi kan även komma att vidarebefordra icke-känsliga personuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser till operatörer som betalar för detta, som kan erbjuda dig en produkt eller tjänst kommersiellt.

 

Lagring av personlig information

 

Vi lagrar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket informationen samlades in. Vi kommer antingen att permanent anonymisera eller på ett säkert sätt radera någon av dina personuppgifter som vi inte längre behöver.

 

Dina rättigheter som användare

 

Som användare har du, med vissa reservationer, rätt att:

  • För att få Tensaii.coms bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas, och i så fall tillgång till personuppgifterna och information om behandlingen;
  • Att få felaktig personlig information om dig själv korrigerad av Tensaii.com;
  • Att få personlig information om dig själv raderad;
  • Att få personlig information om dig själv som du har lämnat till Tensaii.com och att överföra denna till andra personuppgiftsansvariga utan att Tensaii.com förhindrar detta;
  • Att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter;
  • Att klaga på behandlingen till Datainspektionen och
  • Återkalla alla samtycke som givits till Tensaii.com när som helst.

 

Ändringar i vår integritetspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 11 februari 2022. Vi förbehåller oss rätten att ändra den och uppmuntrar dig att läsa innehållet i uttalandet regelbundet.

 

Kontakt

 

Om du har några frågor om innehållet i detta uttalande eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på post@tensaii.com.