Galant Ekonomi

Utveckling av digital tjänst

Utmaning

Gode män har en viktig roll i samhället då de hjälper personer som inte kan ta hand om sin egen ekonomi. I slutet av varje år gör god man en årsredovisning över hur pengarna använts och vilka inköp som är gjorda. Många gode män upplever detta som en krånglig och stressig process. Carina Fredriksson vände sig till Tensaii för att hitta ett sätt att underlätta arbetet och göra det smidigare och enklare.

Process

För att skapa förståelse för de problem som finns och se behov genomförde vi intervjuer med gode män, på så vis kunde vi analysera hur arbetet med deras redovisning och årsredovisning såg ut idag. Utifrån detta förarbete visste vi vad vi behövde fokusera på i designprocessen och utvecklingen av produkten.

Leverans

Vi utvecklade den digitala tjänsten Galant Ekonomi. Vårt fokus har varit på att den skulle vara smidig och enkel att använda med funktioner som är utformade efter målgruppens behov. Vi skapade även en hemsida för tjänsten med en layout och ett språk som tydligt förmedlar fördelarna med Galant Ekonomi.

Vi arbetar fortfarande med Carina och hjälper till med strategi för att möta framtida behov.

Webbutveckling | Strategi | Analys

”Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete och kan varmt rekommendera deras tjänster.”

Carina Fredriksson – Galant Ekonomi

Fler case

Vilka är dina drömmar?

Kontakta oss så hjälps vi åt att nå dem.

sv_SESvenska