Thermotech

Digital kartläggning och analys

Utmaning

Thermotech Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och projekterar kompletta kundanpassade system för vattenburen golvvärme, vattendistribution och markvärme. De har verksamhet på flera orter i Sverige och dotterbolag i Finland och Ryssland. För att kunna effektivisera deras arbete erbjuda sina medarbetare en bra arbetssituation såg de behov av en översyn och analys av de digitala verktyg som de använder i sin verksamhet.

Process

För att skapa en så stor förståelse som möjligt för hur arbetet fungerade på Thermotech valde vi att genomförde en digital kartläggning genom att hålla intervjuer med anställda på företaget. Via dessa intervjuer kunde vi analysera hur situationen såg ut och vad som fungerade bra och vad som behövde förbättras. För att veta vilka förbättringsåtgärder som ska prioriteras genomförde vi en workshop i effektkartläggning tillsammans med anställda. 

Vi anser att det är viktigt att vi kommer fram till lösningar som hela företaget vill satsa på, effektkartläggning är ett bra verktyg och metod för att uppnå detta mål.

Leverans

Utifrån de användarstudier och den workshop som vi genomfört tog vi fram förslag på förbättringsåtgärder för Thermotech. Allt samlades i en strukturerad och tydlig manual.

Anders Andersson VD på Thermotech säger “Delar som vi implementerat har redan möjliggjort bättre samarbeten mellan kontoren på olika orter. Vi redan blivit mer effektiva och det har förbättrat vår arbetsmiljö.”

Användarstudier | Strategi | Analys

”Vi är verkligen nöjda med Tensaii som hjälpte oss att förstå hur vi kan ordna upp ett digitalt ekosystem som främjar innovation, kommunikation och kompetensutveckling”

Anders Andersson, VD – Thermotech

Fler case

Vilka är dina drömmar?

Kontakta oss så hjälps vi åt att nå dem.

sv_SESvenska